SALITA TORRE MENEGOTTO, 2

Luogo
SALITA TORRE MENEGOTTO, 2